RIZIV-tarieven logopediste

Vanaf 1 januari 2023 worden volgende tarieven gehanteerd:

Het tarief voor een bilanzitting van 30 minuten bedraagt 43 euro,  waarvan 29 euro wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Een aanvangsbilan kan meerdere bilanzittingen omvatten. 

Voor een evolutiebilan bedraagt het tarief 70 euro en hiervan wordt 40,50 euro terugbetaald.

Het tarief voor een therapiesessie van 30 minuten bedraagt 35 euro met een terugbetaling van 25,36 euro. Voor een therapiesessie van 60 minuten bedraagt het tarief 70 euro waarvan 50,98 euro wordt terugbetaald.

Deze tarieven gelden enkel voor behandelingen waarbij er een goedkeuring is voor terugbetaling binnen de verplichte verzekering van het RIZIV. Wanneer er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering voorzien de meeste mutualiteiten wel een tegemoetkoming binnen hun aanvullende verzekering. Het bedrag dat daarbij wordt terugbetaald is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten.

Het onderzoek en de behandeling moeten steeds voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, kinderpsychiater, neuropediater…) bij een eerste aanvraag. Bij een verlenging mag het voorschrift eveneens door de huisarts geschreven zijn.

RIZIV-tarieven kinder- en jeugdpsychiaters

De kinder- en jeugdpsychiater werkt volgens de RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.

Voor een diagnostische consultatie is een voorschrift van de huisarts of kinderarts nodig en betaalt u 235,716 euro. Het ziekenfonds betaalt 227,03 euro, uzelf betaalt enkel het remgeld van 8,68 euro.

Voor ouder-kind-gesprekken bedraagt het honorarium 114,13 euro. Het ziekenfonds betaalt 105,45 euro, uzelf enkel het remgeld van 8,68 euro.

Voor een individuele begeleiding bedraagt het honorarium 87,16 euro. Het ziekenfonds betaalt 66,70 euro, uzelf betaalt enkel het remgeld van 20,46 euro.

RIZIV-tarieven kinesiste

De kinesiste is geconventioneerd en werkt bijgevolg ook volgens de vastgelegde RIZIV-tarieven.

Voor een behandelsessie van 30 minuten betaalt u, afhankelijk van de pathologie en het aantal kinébeurten, gemiddeld 26 euro. Hiervan wordt gemiddeld 19,75 euro terugbetaald. In bepaalde gevallen (E-pathologie) kan er een uur therapie gegeven worden. Hiervoor betaalt u 47,50 euro waarvan er gemiddeld 43,62 euro terugbetaald wordt door het ziekenfonds.

Het tarief voor zowel een thuisbezoek als een schoolbezoek van 30 minuten bedraagt, afhankelijk van de pathologie, gemiddeld 28,50 euro, waarvan 21,12 euro wordt terugbetaald.

Voor een kinesitherapeutisch consultatief onderzoek bestaan er echter onvoldoende nomenclatuurnummers. Indien u over een voorschrift van een arts beschikt, krijgt u een halfuur terugbetaald door het ziekenfonds. Voor de overige tijd die nodig is om het pyschomotorisch onderzoek uit te voeren, betaalt u 25 euro per half uur zonder terugbetaling, waarbij er 50 euro aangerekend wordt voor een uitgebreid psychomotorisch verslag.

De tussenkomst van de mutualiteit hangt af van de aard en de ernst van de stoornis en de duur van de behandeling. Bij verschillende stoornissen (o.a. cerebrale parese, psychomotorische ontwikkelingsstoornissen) worden criteria omschreven waaraan voldaan moet worden om recht te hebben op verhoogde terugbetaling.

Het onderzoek en de behandeling moeten steeds voorgeschreven worden door een arts. Specifieke pathologische situaties (F- of E-pathologie) moeten bij een eerste aanvraag worden voorgeschreven door een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, kinderpsychiater, neuropediater,…). Bij een verlenging mag het voorschrift eveneens door de huisarts geschreven zijn.

Tarieven orthopedagoge

Vanaf 1 januari 2023 worden volgende tarieven gehanteerd:

Het uurtarief bedraagt 60 euro.

Er wordt steeds gestart met een kennismakingsgesprek (45 tot 60 min), waarin de hulpvraag verduidelijkt wordt en eventueel daaropvolgende stappen afgesproken worden. Bij een  begeleidingstraject duurt een sessie doorgaans 50 tot 60 minuten, voor jonge kinderen kan deze duur in overleg aangepast worden.

Indien een begeleiding aan huis doorgaat (Dana Van Cauter) wordt voor een verplaatsing van meer dan 10 km een kilometervergoeding aangerekend van  0,4 euro per kilometer.

Voor diagnostisch onderzoek (Dana Van Cauter) gelden volgende tarieven:

  • volledig intelligentieonderzoek = 300 euro
  • aandachts- en concentratieonderzoek (TEA-CH) = 240 euro
  • combinatie intelligentieonderzoek + aandachts-  en concentratieonderzoek = 420 euro
  • ruimer diagnostisch onderzoek = uurtarief
  • afname schaal voor emotionele ontwikkeling (SEO-R²)+ verslag = aantal uren afname aan 60 euro per uur + 25 euro opmaak verslag

De orthopedagoges zijn erkend door het FOD, hebben een visumnummer en zijn lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO). Uw mutualiteit kan tussenkomen bij terugbetaling van therapeutische sessies. De terugbetaling voor een klinisch orthopedagoge is gelijk aan de terugbetaling voor een klinisch psycholoog. Deze is verschillend per mutualiteit.

Belangrijk!

Annulatie van een afspraak dient telefonisch en minstens 48 uur op voorhand te gebeuren. Dit stelt ons in de mogelijkheid om andere cliënten sneller te helpen. Bij laattijdige annulatie zal de helft van het bedrag van de raadpleging of onderzoek aangerekend worden.