Dr. Chantal De Troch studeerde na haar opleiding tot arts af aan de K.U. Leuven als kinder- en jeugdpsychiater. Zij bekwaamde zich verder in het systeem- en oplossingsgericht denken tijdens haar opleiding aan het Korzybski-instituut. Zij werkte een aantal jaren in een residentieel centrum voor autistische en psychotische kinderen. Daarna deed ze veel ervaring op in het ambulant werken op de Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het O.L.V.-Ziekenhuis Aalst en de multidisciplinaire groepspraktijk Huis Fidante. Ze beschouwt zowel diagnostisch onderzoek, het psychotherapeutisch werken en de strikt medische opvolging als haar kerntaken binnen de multidisciplinaire samenwerking.

Dr. Melissa Sys studeerde geneeskunde aan de VUB en specialiseerde zich verder in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze bekwaamde zich na haar opleiding verder in de genetische achtergrond van ontwikkelingsstoornissen. Ze is als kinderpsychiater verbonden aan een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en was verschillende jaren werkzaam in de multidisciplinaire groepspraktijk Huis Fidante. Ontwikkelingsproblemen (o.a. autismespectrumstoornissen, mentale beperking, ADHD,…) behoren tot haar interessedomein. Bij Juvante richt zij zich vooral op de diagnostiek en medische behandeling van de kinderen en jongeren.

Veerle Moens werkt als logopediste bij Juvante. Zij studeerde in 1998 af aan de Katholieke Hogeschool Gent (nu Arteveldehogeschool) als bachelor in de logopedie. Sindsdien maakte zij als zelfstandige logopediste steeds deel uit van een multidisciplinair team. Het kunnen samenwerken met andere disciplines betekent voor haar al jarenlang een absolute meerwaarde en maakt het mogelijk om ook kinderen met een ruimere problematiek (motorische/ psychomotorische problemen, ADHD, ASS,…) de nodige ondersteuning en/of advies te bieden op logopedisch gebied. Zowel kleuters, lagereschoolkinderen als jongeren kunnen bij haar terecht voor diagnostiek en behandeling van taalproblemen, spraakstoornissen en leerstoornissen (lezen, spelling, rekenen).

Valérie Van Melkebeke is kinesiste bij Juvante. Ze rondde in 2017 haar studies “Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met afstudeerrichting Pediatrie” af aan de K.U. Leuven en behaalde nadien haar certificaat als Bobath-therapeute. Daarna volgde ze nog de opleiding “Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren” van Thomas More en bekwaamde ze zich als Typ10 trainster. Bij Juvante wil ze als onderlegde Bobath- en psychomotore kinesitherapeute nieuwe inzichten bieden aan het team vanuit de motorische invalshoek bij de diagnose en begeleiding van allerhande problematieken.

Dana van Cauter studeerde pedagogische wetenschappen optie orthopedagogiek aan de universiteit in Gent en werkt al 15 jaar als orthopedagoge. Ze bouwde expertise op in het begeleiden van kinderen en hun omgeving met een autismespectrumstoornis, gedragsproblemen, sociaal – emotionele moeilijkheden en een verstandelijke beperking. Bij Juvante kan je bij haar terecht voor diagnostisch onderzoek (met inbegrip van intelligentieonderzoek) en voor orthopedagogische begeleiding. Deze begeleiding is vraaggestuurd en kan zowel gericht zijn op het kind als op de omgeving en/of het gezin.

Silke Tackaert studeerde in 2017 af als klinisch orthopedagoog aan de UGent. Na haar studies deed ze ervaring op zowel in het onderwijs als begeleider en leraar bij kinderen en jongeren, als in de thuisbegeleiding met (jong)volwassenen. De theorie van de sociaal-emotionele ontwikkeling is haar referentiekader wanneer er zich ontwikkelingsuitdagingen stellen. Daarnaast volgt ze momenteel ook nog een postgraduaat aan de Educatieve Academie tot integratief psychotherapeut. Het vertrekpunt is hierbij steeds: welke unieke kinderen, jongeren, ouders, gezin zitten hier en wat brengt hen hier? In interactie wordt gezocht naar de therapievorm en taal die het best bij de hulpvragen en noden aansluiten. Cliënten kunnen met allerlei therapeutische vragen bij Silke terecht. Enkele voorbeelden: identiteitsvragen, werken rond zelfbeeld, leren omgaan met emoties, moeilijke gebeurtenissen of veranderingen, leren omgaan met een diagnose, … Het therapeutische traject kan zowel bestaan uit individuele gesprekken met kind, jongere of ouder alsook uit gezinsgesprekken. Een opstart kan bij haar vanaf de leeftijd van 10 jaar.

Cindy Maes studeerde klinisch psychologie aan de UGent en kan ondertussen terugblikken op een ruime ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zo werkte ze 10 jaar binnen de revalidatiesector en enkele jaren binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Ze bekwaamde zich verder in het therapeutisch handelen door het volgen van de therapie-opleiding gedragstherapie en specialiseerde zich verder in diagnostiek door het volgen van de opleiding klinische psychodiagnostiek aan de KU Leuven en het postgraduaat psychodiagnostiek aan de Thomas More Hogeschool. Binnen Juvante zal ze instaan voor diagnostisch onderzoek bij diverse problematieken. Zo kan je bij Cindy terecht voor onderzoek bij vermoeden van ontwikkelingsstoornissen, intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek, …