Juvante is een ambulante praktijk waar gewerkt wordt met zowel het kind of jongere als met hun nabije omgeving (o.a. (pleeg)ouders, school, CLB, externe hulpverleners). Zij kunnen er terecht voor zowel diagnostische als therapeutische hulpvragen.

Bij Juvante wordt in regel multidisciplinair gewerkt: de verschillende disciplines (psychiater, orthopedagoog, psycholoog, kinesitherapeut en logopedist) werken samen om in het kader van de hulpvraag de verschillende facetten van de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen. Er wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van een kind of jongere en zijn/haar omgeving. Tweewekelijks wordt er een teamoverleg met de verschillende disciplines georganiseerd, waarbij de diagnostische onderzoeken en/of therapeutische trajecten besproken kunnen worden. 

We zetten in op kwalitatieve hulpverlening en werken op een ‘evidence-based’ manier.

We vertrekken steeds vanuit de ontwikkelingsnoden van een kind. De hulpvraag wordt bij het kennismakingsgesprek in kaart gebracht. Er wordt met de betrokken hulpverlener nagedacht over welk traject op dat moment het meest aangewezen is (diagnostisch of therapeutisch traject). Een diagnostisch traject is niet steeds onmiddellijk vereist, maar zal wel in overleg opgestart worden wanneer het stellen van een diagnose meer ontwikkelingsperspectieven biedt voor het kind of van belang is voor de verdere therapeutische omkadering van het kind. 

Binnen het team nemen de kinder- en jeugdpsychiaters een coördinerende rol in het traject op zich.